Dr. Tal Patalon's podcast

A matter of life and death

Episode 3 Season 4

פרופ' יואב יאיר

דיקן ביה"ס לקיימות באוני' רייכמן, וחוקר אטמוספירה וחלל

"כשהאנושות מסרבת לשנות את יחסה לכוכב הזה, היא מנסרת את הענף שעליו היא יושבת"

בעולם התעלמו במשך עשורים מהצורך לשמור על כדור הארץ, אך כשבאריזונה נמדדו 44 ובאיטליה נפלו כדורי ברק ענקיים מהשמיים, כולם אולצו להפנים שיידרש כאן שינוי. בשיחה מפוכחת עם ד"ר טל פטלון, מסביר פרופ' יואב יאיר, דיקן ביה"ס לקיימות באוני' רייכמן, כיצד הגענו לנקודת האין ברירה  של להשתנות או לחדול, איזה מחירים בריאותיים משבר האקלים גובה מאיתנו, מה גודל האחריות האישית שכל אחד מאיתנו צריך לגלות, והאם עברנו את נקודת האל חזור?

צילום: עדי כהן-צדק

פרק זה הוקלט לפני 7 באוקטובר