Dr. Tal Patalon's podcast

A matter of life and death

Episode 5 Season 4

פרופ' רונית סצ'י-פאינרו

ראש המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן, וראש המעבדה לחקר סרטן וננו־רפואה באוניברסיטת תל-אביב

"גם למהפכה כמו עריכה גנטית יש צד שלילי, והרגולטור צריך להגדיר לה גבולות. אבל היתרונות שהיא תביא יהיו מדהימים"

מחלת הסרטן אמנם עדיין איתנו, אבל שיטות הטיפול בה כיום מזכירות יותר סרטי מדע בדיוני. בשיחה מעוררת תקווה והשראה עם ד"ר טל פטלון, מגלה החוקרת פרופ' רונית סצ'י-פאינרו, ראש המרכז לחקר הסרטן באוני' ת"א, על השימוש בעריכה גנטית למיגור המחלה ולזיהוי מוקדם שלה, ומשתפת גם בחזון שלה לעולם ללא סרטן.

פרק זה הוקלט לפני 7 באוקטובר

צילום: אריק סולטן