Dr. Tal Patalon's podcast

A matter of life and death

Episode 10 Season 4

ד"ר צבי פישל

יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הנפש, מנהל המחלקה הסגורה במרכז לבריאות הנפש גהה

"משבר האקלים ובריאות הנפש קשורים קשר של תאומים סיאמיים"

בפרק המרתק הזה מארחת ד"ר טל פטלון את ד"ר צבי פישל, יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הנפש ומנהל המחלקה הסגורה בביה"ח גהה, לשיחה על ההיבטים העמוקים של תחום בריאות הנפש. יחד עם מתייחסים לדילמות במתן טיפול חיוני לחולים מבלי להוסיף על סבלם, וחושפים את ההשפעה המפתיעה שיש לתנאים סביבתיים ולאקלים על מחלות נפש.