Dr. Tal Patalon's podcast

A matter of life and death

Episode 8 Season 2

עדי אלטשולר

מייסדת המיזמים 'כנפיים של קרמבו' ו'זיכרון בסלון', מנכ"לית ומייסדת 'אינקלו' - רשת בתי"ס וגנים מכילים

היא מאמינה שחברה מתוקנת צריכה לקדם הכלה, אבל מסרבת לדבר עליה ממקום של מוגבלויות. עם רקורד של מיזמים חברתיים פורצי דרך, היזמית עדי אלטשולר מספרת לד”ר טל פטלון, מנהלת מכון המחקר והחדשנות של מכבי, על הגישה שמנחה אותה בראיית המגוון שבאדם, בהבנת השייכות שלו ובצמצום הדרות, קטגוריזציה ואבחונים.

"התיוג שלנו נעשה לרוב במערכת החינוך, והוא בלתי נמנע. השאלה היא מה עושים איתו"

היא מאמינה שחברה מתוקנת צריכה לקדם הכלה, אבל מסרבת לדבר עליה ממקום של מוגבלויות. עם רקורד של מיזמים חברתיים פורצי דרך,

היזמית עדי אלטשולר מספרת לד"ר טל פטלון, מנהלת מכון המחקר והחדשנות של מכבי, על הגישה שמנחה אותה בראיית המגוון שבאדם, בהבנת השייכות שלו ובצמצום הדרות, קטגוריזציה ואבחונים.