Dr. Tal Patalon's podcast

A matter of life and death

Episode 7 Season 1

ד"ר נאדר בוטו

קרדיולוג ומייסד הרפואה האינטגרטיבית המאחדת

בשיחה מעניינת עם ד”ר טל פטלון הוא מסביר את תפקיד האושר כמצפן במסע הזה, את תכלית תחושת הסבל, ומה הקשר בין כל זה לפתולוגיה.

"הבחירה היחידה שעומדת לרשותנו, היא לעשות את מה שנקבע לנו מראש"

ד"ר נאדר בוטו מאמין שכל אחד מאיתנו הגיע לעולם הזה עם תכנית כתובה. לגישתו, סיפורנו האישי ונסיבות חיינו אינם אלה שורה נוספת בסיפור הזה, שכל מטרתו היא מעין 'השתלמות'. בשיחה מעניינת עם ד"ר טל פטלון הוא מסביר את תפקיד האושר כמצפן במסע הזה, את תכלית תחושת הסבל, ומה הקשר בין כל זה לפתולוגיה.