Dr. Tal Patalon's podcast

A matter of life and death

Episode 10 Season 1

ד''ר טל פטלון

מנהלת מכון המחקר והחדשנות של מכבי - KSM

לאורך יותר מ-20 שנים של עשייה קלינית, מרפואת משפחה, דרך רפואה דחופה לצד רפואה פליאטיבית, מתבוננת ד”ר טל פטלון מקרוב על אינספור קווים קטנים, כאלה שנמתחים בין תאריך יום ההולדת הראשון לאחרון.

"הלוואי והיינו יודעים לתת מענה לבדידות הפנימית שלנו, באמפתיה ובהקשבה, כי לטכנולוגיה לעולם לא תהיה תשובה עבורן"

לאורך יותר מ-20 שנים של עשייה קלינית, מרפואת משפחה, דרך רפואה דחופה לצד רפואה פליאטיבית, מתבוננת ד"ר טל פטלון מקרוב על אינספור קווים קטנים, כאלה שנמתחים בין תאריך יום ההולדת הראשון לאחרון.

כל קו קטן שכזה מורכב מרצף של נקודות, הזדמנויות, לחיים בעלי משמעות. תהליך ההתבוננות הזה לצד פעילות ועשיה בתחומים של מחקר וטכנולוגיה, מדגיש שאין – ולא תהיה – חלופה לחמלה אנושית.