Dr. Tal Patalon's podcast

A matter of life and death

Episode 2 Season 2

דר’ חן קוגל

מנהל המכון לרפואה משפטית אבו כביר

ד”ר חן קוגל לא יכול לדבר עם מטופליו. העובדה שמדובר במתים מאלצת אותו לפתח חושים בלשיים, בניסיון להבין איך נראו דקותיהם האחרונות. בשיחה עם ד”ר טל פטלון הוא מספר על האתגרים שבעבודת.

ד"ר חן קוגל לא יכול לדבר עם מטופליו. העובדה שמדובר במתים מאלצת אותו לפתח חושים בלשיים, בניסיון להבין איך נראו דקותיהם האחרונות. בשיחה עם ד"ר טל פטלון הוא מספר על האתגרים שבעבודת מנהל המכון לרפואה משפטית, על משמעויותיה, ועל הסיכוי שבכלא יושבים גם חפים מפשע.