Dr. Tal Patalon's podcast

A matter of life and death

Episode 6 Season 1

אילן הייטנר

סופר, מלווה תהליכי צמיחה אישית באמצעות כתיבה

הסופר אילן הייטנר מאמין שככל שאדם מטיב להכיר את עצמו, הוא מצליח לגעת ביותר אנשים. בשיחה עם ד”ר טל פטלון הוא מספר על התרפיה שבכתיבה, על אנשים כעוגות ועל חוויות משולחן השבת שלו.

"נוכחות המוות היא ההשראה הגדולה של החיים"

הוא מאמין שככל שאדם מטיב להכיר את עצמו, הוא מצליח לגעת ביותר אנשים.

הסופר אילן הייטנר כתב בחייו ספרים על אנשים ויחסים, אך עדיין לא הצליח למצוא תשובות. מסע החיפושים שלו במחוזות ההינדואיזם והבודהיזם, נמשך כיום דרך היהדות שמאירה את עיניו. בשיחה עם ד"ר טל פטלון הוא מספר על התרפיה שבכתיבה, על אנשים כעוגות ועל חוויות משולחן השבת שלו.