Dr. Tal Patalon's podcast

A matter of life and death

Episode 8 Season 1

גליה אלבין

יזמית, אשת עסקים ופילנטרופית

גליה אלבין מבינה בהצלחות. מעמד שמגיעים אליו, לדבריה, רק מי שיודעים להוקיר את הכישלונות.

בשיחה עם ד”ר טל פטלון, מסבירה היזמית ואשת העסקים כיצד ידיעת המוות משפיעה על התפתחותה האישית, ומדוע אסור לנו לפחד משינוי מקצב חיינו.

"משברים הם מיזמים לא פחות חשובים מהצלחות"

גליה אלבין מבינה בהצלחות. מעמד שמגיעים אליו, לדבריה, רק מי שיודעים להוקיר את הכישלונות. בשיחה ידידותית עם ד"ר טל פטלון, מסבירה היזמית ואשת העסקים על ההזדמנות החד-פעמית הטמונה בלבו של כל משבר, כיצד ידיעת המוות משפיעה על התפתחותה האישית, מדוע אסור לנו לפחד משינוי מקצב חיינו, ואיך כל זה קשור לחופש לבחור.