Dr. Tal Patalon's podcast

A matter of life and death

Episode 5 Season 2

פרופ' עידית מאיה

גנטיקאית בכירה ומנהלת ביה"ס לגנטיקה לרופאים במכון רקאנטי לגנטיקה

המסתורין שעדיין אופפים חלקים נכבדים בגנטיקה, הפכו את פרופ’ עידית מאיה לאוהדת הגדולה ביותר של התחום. בשיחה עם ד”ר טל פטלון מספרת הגנטיקאית הבכירה על קולאז’ הגנום האנושי, על האופטימיות הזהירה שבהנדסה הגנטית וגם היכן הבעייתיות בשיח על פיתוח מוצרים מותאמים אישית.

"מרגשים אותי הדברים שאני עדיין לא מבינה ב-DNA"

המסתורין שעדיין אופפים חלקים נכבדים בגנטיקה, הפכו את פרופ' עידית מאיה לאוהדת הגדולה ביותר של התחום.

בשיחה עם ד"ר טל פטלון מספרת הגנטיקאית הבכירה על קולאז' הגנום האנושי, על האופטימיות הזהירה שבהנדסה הגנטית וגם היכן הבעייתיות בשיח על פיתוח מוצרים מותאמים אישית.