Dr. Tal Patalon's podcast

A matter of life and death

Episode 9 Season 1

רן סער

יו"ר מכבי שירותי בריאות

רן סער הגיע למכבי שירותי בריאות אחרי שירות ביטחוני ממושך במוסד.

בשיחה עם ד”ר טל פטלון הוא מדגים את הרזולוציות שיש לבחון בארגון בריאות גדול, ומסביר כיצד שדרוג תוכנה קטן מוביל לשדרוג עצום ביחס שבין הרופא.

"אם נצליח לייצר רפואה יותר יעילה, יהיה לנו יותר זמן לגעת במי שצריך"

רק מישהו מבחוץ יכול לראות באמת את התמונה המלאה. זו אולי האמירה הקולעת ביותר לתיאור הדרך שעשה רן סער משירות ביטחוני ממושך במוסד ללשכת יו"ר מכבי שירותי בריאות. בשיחה עם ד"ר טל פטלון הוא מדגים את הרזולוציות שיש לבחון בארגון בריאות גדול, ומסביר כיצד שדרוג תוכנה קטן מוביל לשדרוג עצום ביחס שבין הרופא למטופל.